ADMITERE MASTER

2015

 

 

Pentru absolvenţii cu diplomă de inginer , facultăţile organizează înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat timp de 10 zile după terminarea susţinerii examenului de Licenţă: 13-24 iulie 2015, între orele 9.00 - 15.00 la secretariatul departamentului MSP.

Pentru cei care participă la înscrieri în această perioadă se va face o reducere cu 25% a taxei de înscriere.

 

Inscrieri masterat

Perioada vara: 13-24 iulie 2015 orele 9.00-15.00

Perioada toamna: 31 August-16 Septembrie  2015 orele 9.00-15.00

Concurs admitere master: 17-18 septembrie 2015 orele 9.00-15.00

Locatie: Sala CE 001 - departamentul Masini si Sisteme de Productie, Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST), Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Adresa: Splaiul Indepemndentei 313, corp C -facultatea IMST

 

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data de 22.09.2015 diploma de licenţă/inginer în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea la facultatea respectivă a candidatului admis.

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

 

Specializari MASTER:

domeniul Inginerie Industriala:

    - Conception Integree des Systemes Technologiques - 20 locuri buget CIST

http://sun.cfic.pub.ro/cist.html

        (Masterat axat pe conceptie, proiectare si fabricatie in domeniul industrial -software utilizat: CATIA, DELMIA, QUEST, CIMATRON, ANSA, ANSYS, )

     -Conceptie si Management in Productica (CMP) -20 locuri buget

http://sun.cfic.pub.ro/cmp.html

            (Masterat axat pe conceptie si management in sistemele de productie industriale)

   - Managementul Intreprinderilor Industriale Virtuale (MIIV) -40 locuri buget

http://www.preminv.org/index.php/ro/master-ro

              (Masterat axat pe management si comunicare; software utilizate: CATIA V5, ANSA & μETA, ANSYS Workbench, LabVIEW, Witness, Primavera)

  - Masini si Sisteme de Productie (MSP) -20 locuri buget

             (Masterat de continuare a specializarii Masini si Sisteme de Productie)

 - Logistica Industriala (LI) -20 locuri buget

           (Masterat de continuare a specializarii Logistica Industriala)

 

-Tehnologii si Sisteme Poligrafice 

           (MAsterat 2014 care se adreseaza domeniului tipografic)

 

domeniul Mecatronica si Robotica:

  -Robotica (ROB) - 20 locuri buget

             (Masterat de continuare a specializarii Robotica - software utilizate:-Robcad, NX, ABB Robot studio, Fanuc Roboguide, OKUMA , Ansa Meta-Post, Nastran)

 

domeniul Inginerie Medicala

 -Echipemente pentru terapii de recuperare (ECHITERA) -20 locuri buget

           (Masterat axat pe conceptia si proiectarea echipamentelor asistive -software utilizate: CATIA)

 

 

Conţinutul dosarului de înscriere:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
  2. Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
  3. Diploma de Bacalaureat 
  4. Diploma de Licenţă / Inginer / Adeverinta de absolvire, în original 
  5. Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original
  6. Certificat de naştere - copie legalizată
  7. Certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul)
  8. Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
  9. Chitanţa privind plata taxei de înscriere (100 ron)
  10. Copie Carte de Identitate
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuantumul taxei de inmatriculare este de 50 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.
Inmatricularea studentilor in anul I de studiu, conform listelor de mai jos, se va face marti, 22 septembrie 2015.
Mai multe informatii puteti gasi aici.

 

 

Stiri

Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Login Form