Program de master

TEHNOLOGII SI SISTEME POLIGRAFICE

Responsabil: Conf.dr.ing. Emilia BALAN (click aici)

 

contact:

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Plan de invatamant TSP (PDF) 

 

 

Data infiintarii 2014

 

 Nr. locuri buget: 20 locuri

 

Acest program este organizat în cadrul Universităţii POLITEHNICA din București, Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, departamentul Mașini şi Sisteme de Producție. Este un program de master complementar (la înscriere, se accepta diploma de licență în inginerie sau economie), in domeniul Inginerie Industrială.

 

 

 

Obiectivul primordial al acestui masterat este de a oferi studenţilor cunoştinţe despre tehnologii poligrafice şi sisteme moderne de producție din industria poligrafică, inițierea si/sau transformarea afacerilor şi a managementului sub impactul tehnologiilor informaţiei. De asemenea, masteratul are ca obiectiv crearea unor abilități de lucru utilizând tehnicile, metodele şi instrumentele de dezvoltare şi realizare a produselor sau serviciilor, în contextul organizaţiilor moderne.

 

 

 

Exemple de discipline cuprinse în planul de învățământ:

 

 • Designul produselor poligrafice
 • Machetare computerizata si proiectare artistica asistata de calculator
 • Materiale poligrafice noi
 • Tehnologii (offset, digitale, speciale de imprimare)
 • Utilaje si echipamente poligrafice
 • Optimizarea sistemelor de fabricație poligrafice
 • Antreprenoriat şi planul afacerii
 • Managementul proceselor poligrafice

 

 

 

Cadrele didactice de specialitate implicate în realizarea planului de învăţământ provin de la:

 

 • Universitatea POLITEHNICA din București,

 

- Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, departamentul Mașini şi Sisteme de Producție,

 

- Facultatea Chimie Aplicată şi Știința Materialelor, departamentul Chimie anorganică, chimie fizică şi electrochimie

 

- Facultatea Inginerie Aerospațială, departamentul Grafica Inginerească şi Design Industrial,

 

 • Universitatea Tehnica a Moldovei, Facultatea Industria Uşoară, departamentul Design şi Tehnologii Poligrafice,
 • Companii româneşti şi străine din domeniul Tehnologiilor și Sistemelor Poligrafice.

 

Facultatea organizează înscrierea pentru concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat in perioada:

 

 • 14-25 iulie 2014, între orele 9.00 - 15.00; pentru cei care participă la înscrieri în această perioadă se va face o reducere cu 25% a taxei de înscriere;
 • 01-17 septembrie 2014, între orele 9.00 – 15.00.

 

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON şi a fost stabilit de către Senatul UPB.

 

 

 

Conţinutul dosarului de înscriere:

 

 • Fişă de înscriere tip (obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii)
 • Două fotografii recente (color, format 3x4cm)
 • Diploma de bacalaureat, în original
 • Diploma de Licenţă/Inginer sau echivalentă acesteia, în original
 • Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original
 • Certificat de naştere - copie legalizată
 • Certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează
  • Chitanţa privind plata taxei de înscriere
  • Copie Carte de Identitate

 

 

 

Informații privind regulamentele de organizare şi desfășurare a programelor de studii universitare de master se pot găsi pe:

 

 

 

Stiri

Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Google Scholar

In vederea cresterii vizibilitatii Dvs. si in mod implicit a Departamentului MSP,
va rog sa va deschideti un cont pe: http://scholar.google.com/citations

Google Scholar


Productica 2017

the 9th edition of the Scientific Session PRODUCTICA 2017 “Creativity development and Industry 4.0” that will take place on the 26th May 2017 in MIOVENI at the Cultural and Educational Center (Str. Alexandru Popescu 3, Mioveni 115400).

Productica 2017


BAZE DE DATE ISI

Lista lucrari publicate si indexate ISI

BAZA ISI


Login Form